NLB platne kartice
 Brzi meni
 Linkovi
 Maestro/Cirrus debitna kartica
Maestro/Cirrus je međunarodna debitna kartica koju Banka izdaje na transakcioni / žiro račun, vlasniku računa (osnovna kartica) ili licu koje on ovlasti (dodatna kartica). Koristi se za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu do iznosa sredstava na računu. Svaka transakcija učinjena karticom podrazumijeva automatsko smanjenje raspoloživog iznosa sredstava na računu.

Klijenti NLB Razvojne banke su u prednosti jer mogu da dobiju set kartica Visa Electron / Maestro na isti račun, bez dodatnih troškova po korisnika, prilikom čega korisnik izbjegava rizik u situacijama kada trgovac prihvata samo jedan brend.

Prilikom podizanja gotovine na svim bankomatima članica NLB Grupe korisnicima Maestro se ne naplaćuje provizija za podizanje gotovine.

Članice NLB Grupe su:
• NLB Tuzlanska banka u Federaciji BIH,
• NLB banka Beograd u Srbiji,
• NLB Montenegro banka u Crnoj Gori,
• NLB Tutunska banka u Makedoniji ,
• NLB d.d. u Sloveniji i
• NLB Prishtina, Kosovo.

Jednostavno korištenje kartice prilikom kupovine roba i usluga na prodajnim mjestima u zemlji i inostranstvu, brzo i lako podizanje gotovine na bilo kojem bankomatu 24 časa dnevno, sigurnost, eliminisanje potrebe za većom količinom gotovine, sve su to prednosti debitnih kartica NLB Razvojne banke.


• Korisnik je obavezan da gubitak / krađu kartice odmah prijavi Banci 
 na broj telefona +387 51 242 171 (ili u svojoj matičnoj filijali) u radnom vremenu Banke.
• U ostalim slučajevima, gubitak / krađu kartice odmah prijaviti Centru za autorizaciju 
 na broj telefona + 381 11 207 11 25, koji je dostupan 24 sata dnevno.
 
Zahtjev za dobijanje platnih kartica možete dobiti na našim šalterima.
   
 E - servisi
Fizička lica
više...

Halcom
Fizička i pravna lica više...  
Fizička i pravna lica
više...


Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
 Vizit karta

NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: + 387 51 245 502
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost