NLB platne kartice
 Brzi meni
 Linkovi
 Master Card Standard BUSINESS kartica
MasterCard Business kartica je poslovna kreditna kartica koja se izdaje pravnim licima, namijenjena za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine na bankomatima, do visine odobrenog kreditnog limita. MasterCard Business kartica je savremen i značajan način bezgotovinskog plaćanja, zastupljen širom svijeta, koji omogućava poslovnim ljudima da svakodnevno poslovanje učine bržim, jednostavnijim i sigurnijim.

MasterCard Business kartica predstavlja kreditnu karticu sa odloženim plaćanjem do 55 dana.
Kartica se izdaje za ovlaštena lica pravnih lica, i nosi i naziv pravnog lica i ovlaštenog-fizičkog lica.
Obaveze po kartici/karticama se pokrivaju sa računa firme, jednom mjesečno, do 25-og u mjesecu za prethodni mjesec.

MasterCard Business karticu, pravno lice, može koristiti ne samo za plaćanje roba i usluga (troškove reprezentacije, službenog putovanja, avionske karte, hotela, restorana, za plaćanje putnih troškova i goriva, kupovinu kancelarijskog pribora i opreme, i ostale troškove firme) nego i za rezervaciju hotela, avio karata, rent-a-car-a.

Detaljnije informacije o uslovima za dobijanje MasterCard Business kartice možete dobiti u poslovnicama NLB Banke.

Korisnik je obavezan da gubitak/krađu kartice odmah prijavi Banci
• na broj telefona +387 51 248 588 (ili u svojoj matičnoj filijali) u radnom vremenu Banke.
U ostalim slučajevima, gubitak/krađu kartice odmah prijaviti Centru za autorizaciju
• na broj telefona + 381 11 207 11 25, koji je dostupan 24 sata dnevno.

Zahtjev za dobijanje platnih kartica možete dobiti na našim šalterima.
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost