NLB e-Click: Potpisivanje transakcija jednokratnom lozinkom
39151 pregleda :: Aktuelnosti
 
Poštovani komitenti,
 
Obavještavamo Vas da smo od 19.08.2015. omogućili potpisivanje transakcija SMS jednokratnom lozinkom u NLB e-Click elektronskom bankarstvu.
 
Postojeći korisnici NLB e-Clicka pored digitalnog sertifikata (na CDu ili USB tokenu) mogu da izaberu potpisivanje jednokratnom lozinkom (OTP) koja se dostavlja putem besplatne SMS poruke. 
 
 
Kako omogućiti potpisivanje jednkratnom lozinkom (OTP)?
 
Postojeći korisnici NLB e-Clicka mogu  ispuniti zahtjev za uključenje u najbližoj poslovnici Banke i potpisivanje jednokratnom lozinkom će biti odmah omogućeno. Novi korisnici imaće ovu mogućnost ponuđenu prilikom aktiviranja usluge.
 
 
Kako koristiti jednokratnu lozinku (OTP)?
 
Potvrdom unosa naloga za plaćanje isti je potrebno potpisati. Potpisivanje se može uraditi korišćenjem digitalnog sertifikata (ukoliko je omogućeno) i jednokratnom lozinkom. 

Nakon izbora načina potpisivanja klikom na Izaberi Banka će Vam dostaviti jednokratnu lozinku.
 
Jednkratna lozinka će biti poslana SMS porukom na broj mobilnog telefona koji imate prijavljen u Banci. Po prijemu SMS poruke upišite šestocifreni broj. (Napomena: vrijeme trajanja poslane lozinke je 5 minuta, nakon čega je potrebno zatražiti novu lozinku za potpisivanje.)
 
 
Nakon unosa lozinke koju ste dobili putem SMS poruke, transakcija je potpisana.