Brzi meni
 Linkovi
 Nadzorni odbor
Nadzorni odbor NLB Banke a.d. Banja Luka čine:
  1. Blaž Brodnjak, predsjednik;
  2. Boštjan Kovač, zamjenik predsjednika;
  3. Igor Zalar, član;
  4. Ayda Šebić, član;
  5. Dragan Kovačević, član.


Članovi Odbora za reviziju su:
  1. Anica Knavs, predsjednik;
  2. Kristina Kovačič – Bjelajac, član;
  3. Tatjana Skubic – Jamnik, član;
  4. Jure Košar, član;
  5. Nikolina Lilek, član.
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Saopštenja za javnost
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Aktuelnosti