Brzi meni
 Linkovi
 Text/HTML

Politika korporativnog upravljanja NLB Banke a.d. Banja Luka

NLB Banka a.d. Banja Luka je članica NLB Grupe, najveće Slovenačke bankarske i finansijske grupe, koju uz NLB d.d. Ljubljana čine još 6 banaka i nekoliko drugih privrednih društava. Osnovna aktivnost NLB Grupe je bankarsko poslovanje, uz dodatne finansijske aktivnosti, kao što je osiguranje i upravljanje aktivom.

Osnovna aktivnost Banka je pružanje svih vrsta bankarskog poslovanja.

Vizija Banke:
 • Unapređenje proizvoda Banke kroz kvalitetne, jednostavne i ekonomične usluge
 • Inovacije proizvoda i usluga za brži i lakši pristup mlađim i digitalno orijentisanim klijentima
 • Biti specijalista u pružanju klijentima prilagođenih i lako razumljivih usluga
 • Biti lider u bankarskom sektoru u segmentima MICRO i SME
 • Imati izraženu svijest o rizicima i efikasan kreditni proces
 • Biti moderna i digitalna Banka
 • Biti poželjan poslodavac sa visoko motivisanim, angažovanim i lojalnim zaposlenima

Vrijednosti Banke:
 • Posvećenost klijentima
 • Izvrsnost - jasni i visoki ciljevi i standardi kvaliteta i performansi
 • Posvećenost razvoju kulture fokusirane na transparentnosti, povjerenju, odgovornosti i saradnji(sinergija)
 • Profesionalno ponašanje uz uzajamno uvažavanje u radu
 • Spremnost i težnja promjenama
 • Ispunjavanje očekivanja akcionara
Misija Banke:
 • Izgradnja održivog rasta poslovanja, sa jasnim fokusom na profitabilnost
 • Biti preferirani pružatelj finansijskih usluga, izgrađujući jake odnose s klijentima pristupačnošću,nuđenjem rješenja i izgradnjom odnosa visokog integriteta i društvene odgovornosti
 • Unapređenje korporativne kulture, poslovnih procesa i efikasnosti
 • Postizanje sinergija kroz razmjenu znanja i optimizaciju troškova na nivou Banke i NLB Grupe
 • Stvaranje privlačnog i izazovnog radnog okruženja koje omogućava zaposlenima da ostvare svojelične ambicije i ciljeve.

Pročitajte cijeli dokument Politika korporativnog upravljanja NLB Banke a.d. Banja Luka.
 
     
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Aktuelnosti
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22