Brzi meni
 Linkovi
 Uprava banke

 

Radovan Bajić
Direktor

Radovan Bajić rođen je 21.08.1957. godine u Kotor Varoši. Diplomirao 1980. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Radno iskustvo:

 • Direktor LHB Banke a.d. Banja Luka od njenog osnivanja,
 • Direktor Filijale Vojvođanske banke u Banja Luci,
 • Potpredsjednik izvršnog odbora grada Banja Luka,
 • Direktor preduzeća FELM-a "Čajavec".
 
Marjana Usenik
Zamjenik direktora

Marjana Usenik je rođena 18.02.1959. godine i diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani.

Radno iskustvo:

 • Pomoćnik uprave, NLB d.d. Ljubljana
 • Direktor sektora za koordinaciju i razvoj, NLB d.d. Ljubljana
 • Ovlašćenik uprave za područje poslovanja sa velikim preduzećima, NLB d.d. Ljubljana
 

Dragan Injac
Izvršni direktor

Dragan Injac rođen je 03.01.1974. godine u Travniku.
Diplomirao 1999. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. 

Radno iskustvo:

 • NLB Razvojna banka
 • VB Broker
 • Direkcija za privatizaciju Republike Srpske
   
 

 

   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti