Brzi meni
 Linkovi
 Uprava banke

 Radovan Bajić
Direktor

Radovan Bajić rođen je 21.08.1957. godine u Kotor Varoši. Diplomirao 1980. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Radno iskustvo:
- Direktor preduzeća FELM-a "Čajavec",
- Potpredsjednik izvršnog odbora grada Banja Luka,
- Direktor Filijale Vojvođanske banke u Banja Luci, 
- Direktor LHB Banke a.d. Banja Luka od njenog osnivanja.

 

 
 
 

 

Dragan Injac
Izvršni direktor
Dragan Injac rođen je 03.01.1974. godine u Travniku.
Diplomirao 1999. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. 

Radno iskustvo:
Direkcija za privatizaciju Republike Srpske
VB Broker 
NLB Razvojna banka
 

 

   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: + 387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22

 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti