Brzi meni
 Linkovi
 Nekretnine u ponudi

 

Pregled opreme na prodaju

 1. Ekscentar presa, model „TAS“ Jelšingrad, tip „EPU 125, godina proizvodnje: 1985; 1 kom.
 2. Rotacioni kompresor sa pratećom opremom tip „HV 22“, kapacitet 3,2 m3/min, serijski broj V22-000015-0703, zemlja porjekla Engleska, godina proizvodnje: 2007.; 1 kom.; 
 3. Aparat za zavarivanje CO2 postupkom, tip „KEMPPI“, godina proizvodnje: 2008.; 3 kom., 
 4. Alat za orebrenu ploču, debljine lima 3,5 mm, godina proizvodnje: 2007, 1 kom.; 
 5. Univerzalni strug, model: C. WEIPERT 80/1000, tip „WERPERT HELLBRUNN A.N.“ godina proizvodnje: 1965, 1 kom.,
 6. Ekscentar presa „EPU 60“, model „STEPANO MANZONI“ Italija, tip „C.R.M., godina proizvodnje: 1975; 1 kom.,
 7. Ekscentar presa, model „TAS“ Jelšingrad, tip „EPU 125, godina proizvodnje: 1988; 1 kom.,
 8. Automaska tračna testera, tip „BEHRINGER HBP 420“, godina proizvodnje: 1988., 1kom.,
 9. Vertikalna tračna testera, tip „HORVAT, VT-320 CIMETEC B-40“, godina proizvodnje: 2003., 1 kom.,
 10. Tračna testera okretna, tip „MACC“, godina proizvodnje: 1996., 1 kom.,
 11. Automat za sječenje cijevi, tip „ADIGE 2500“, godina proizvodnje: 1998., 1 kom.,
 12. Vijačni kompresor sa pratećom opremom tip „BALMA“, model „VISS 2010“, godina proizvodnje: 2002.; 1 kom.,
 13. Automat za zavarivanje cijevi sa dva varna mjesta, tip „UnMAG 403“, godina proizvodnje: 2001, 1 kom.,
 14. Automat za zavarivanje podupirača sa jednim varnim mjestom, tip „ MIGSTAR“, godina proizvodnje: 2004, 1 kom.,
 15. Aparat za zavarivanje CO2 postupkom, tip „KEMPPI“, godina proizvodnje: 2004.; 7 kom.
 16. Alat za probijanje cijevi, promjer probojaca 16 mm, godina proizvodnje: 2004, 1 kom.,
 17. Alat za probijanje cijevi, promjer probojaca 14 mm, godina proizvodnje: 2004, 1 kom.,
 18. Alat za rondelu, debljine lima 1 mm, godina proizvodnje: 2004, 1 kom.,
 19. Alat za osigurač, promjer osigurača 14 mm, godina proizvodnje: 2004, 1 kom.,
 20. Alat za orebrenu pločicu, debljine lima 3,5 mm, godina proizvodnje: 2004, 1 kom.,
 21. Alat za ravnu pločicu, debljine lima 8 mm, godina proizvodnje: 2004, 1 kom. i
 22. Alat za „U“ profil, debljine lima 3 mm, godina proizvodnje: 2004, 1 kom,
 
Oprema se prodaje u viđenom stanju, a obilazak opreme se može izvršiti uz predhodnu najavu na telefon broj 051 245 500.
Ponude se dostavljaju do 25.11.2016. godine u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu opreme – ne otvarati“, na adresu: „NLB Banka“ a.d., Banja Luka, Ul, Milana Tepića br.4, 78 000 Banja Luka. 
 

Kuća sa dvorištem, Tarevci, Modriča

 
 
Opis:
Lokacija: ul. Šljivik bb, Tarevci, Modriča
Kuća je spratnosti P+Pk, dimenzija 9.80 x 9.37 m,  izgrađena na zemljištu površine 475 m.
Vlasnik i posjednik nekretnina je NLB Banka a.d . Banja Luka sa 1/1 dijela.
Kontakt:

Nekretnine se prodaju/iznajmljuju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 051/245-500.

Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu nekretnina - ne otvarati", na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, 78000 Banja Luka.

 


Stan, Doboj

 
Opis:

Stan u ul. Kneza Miloša br. 40 u Doboju

Stambena jedinica – stan br. 3, površine 74,42 m2, ulaz 3, Lamela 2, na I spratu stambeno- poslovne zgrade u ul. Kneza Miloša br. 40 u Doboju.

Vanknjižni vlasnik nekretnina je NLB Banka a. d. Banja Luka. 

Kontakt:

Nekretnine se prodaju/iznajmljuju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 051/245-500.

Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu nekretnina - ne otvarati", na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, 78000 Banja Luka.

 


Proizvodni objekat u izgradnji i zemljište u Donjim Karajzovcima, Gradiška

Opis:

Proizvodni objekat u izgradnji i zemljište u Donjim Karajzovcima, Gradiška

Proizvodni objekat u izgradnji- montažna hala površine 1540 m2 i zemjište površine 10250 m2

Vlasnik i posjednik nekretnina je NLB Banka a. d. Banja Luka sa 1/1 dijela.

Kontakt:

Nekretnine se prodaju/iznajmljuju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 051/245-500.

Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu nekretnina - ne otvarati", na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, 78000 Banja Luka.

 

Poslovni objekat u Osječanima, Doboj

  

   
Opis:

Poslovni objekat koji se sastoji od tehničke primpreme, dvije proizvodno-skladišne hale i zemljišta:

 • ekonomsko dvorište sa privrednom zgradom 1 i privrednom  zgradom 2; privredna zgrada 1 površine 793 m2, privredna zgrada 2 površine 178 m2,
 • ekonomsko dvorište površine 3357 m2

Vlasništvo i posjed nekretnina je NLB Banka a. d. Banja Luka sa 1/1 dijela. 

Kontakt:

Nekretnine se prodaju/iznajmljuju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 051/245-500.

Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu nekretnina - ne otvarati", na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, 78000 Banja Luka.

 

Poslovni objekat, Derventa

Adresa: Stevana Nemanje 241, Derventa
Opis:

Poslovni objekat spratnosti Po+P+1, pomoćni objekat i zemljište.

Vlasništvo i posjed nekretnina je NLB Banka a. d. Banja Luka sa 1/1 dijela. 

Kontakt:

Nekretnine se prodaju/iznajmljuju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 051/245-500.

Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu nekretnina - ne otvarati", na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, 78000 Banja Luka.Poslovni prostor, Doboj


Adresa: Kralja Aleksandra bb, Doboj
Opis:

Poslovna prostorija br. 5, površine 169m2

Vlasništvo i posjed nekretnina je NLB Banka a. d. Banja Luka sa 1/1 dijela. 

Kontakt:

Nekretnine se prodaju/iznajmljuju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 051/245-500.

Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu nekretnina - ne otvarati", na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, 78000 Banja Luka.Poslovna zgrada, Krupac, Istočno Sarajevo - prodaja ili iznajmljivanje

 
 
 

kč. br. 72 „Lug“ poslovna zgrada u privredi površine 817 m2 i zemljište uz privrednu zgradu površine 2498 m2, što ukupno iznosi 3315 m2 upisane u ZK uložak br. 3 i List nepokretnosti br. 3/3 KO Krupac, Istočna Ilidža.

Adresa:  Krupac, Istočna Ilidža
Opis:

Vlasništvo i posjed nekretnina je NLB Banka a. d. Banja Luka sa 1/1 dijela. 

Kontakt:

Nekretnine se prodaju/iznajmljuju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 051/245-500.

Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu nekretnina - ne otvarati", na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, 78000 Banja Luka. 


Poslovni prostor, Sokolac - prodaja ili iznajmljivanje 

KO Sokolac,  PL br. 926

Tip: Poslovni prostor
Adresa: Gruja Novakovića bb, Sokolac
Opis:

Poslovni prostor, površine 234 m2 u prizemlju stambeno-poslovnog objekta u Ul. Gruja Novakovića bb u Sokocu.

Poslovni prostor je uknjižen u Knjigu uloženih ugovor o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža, List br. 81 vlasništvo NLB Banke a. d. Banja Luka sa 1/1 dijela.

Kontakt:

Nekretnine se prodaju/iznajmljuju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 051/245-500.

Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu nekretnina - ne otvarati", na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, 78000 Banja Luka.

 


 

 

 

 

   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Aktuelnosti