Privreda > Depozitni poslovi
 Brzi meni
 Linkovi
 Depozitni poslovi

Ukoliko imate slobodnih novčanih sredstava, NLB Razvojna banka nudi sigurno ulaganje po povoljnim promjenjivim i nepromjenjivim kamatnim stopama.

Slobodna novčana sredstva možete uložiti :
• u depozit po viđenju
• oročeni depoziti, po kamatnoj stopi čija je visina određena iznosom depozita koji se oročava, periodom oročenja i valutom depozita.

Zahtjev za oročenje sredstava možete predati u bilo koju poslovnu jedinicu NLB Razvojne banke ad Banja Luka.

   
 E - servisi
Fizička lica
više...

Halcom
Fizička i pravna lica više...  
Fizička i pravna lica
više...


Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
 Vizit karta

NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: + 387 51 245 502
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti