Privreda > Dugoročni krediti
 Dugoročni krediti
 Brzi meni
 Linkovi
 Dugoročni krediti za privredu
  • Krediti za finansiranje investicionih projekata(izgradnja, kupovina opreme,kupovina akcija isl) do 7 godina
  • Krediti za trajna obrtna sredstva do 3 godine
  • Krediti za kupovinu vozila do 5 godina
  • Krediti za finansiranje poljoprivredne proizvodnje, stočarstva i nabavku poljoprivredne mehanizacije do 5 godina
  • Krediti za finansiranje investicionih projekata za energetsku efikasnost-izgradnja, kupovina opreme, kupovina automobila do 7 godina
  • Krediti za finansiranje projekata iz namjenski pribavljenih sredstava (IRB RS ,EFSE Fond partner...)
  • Dugoročni namjenski i nenamjenski krediti sa 100% pokrićem u novcu
  • Otkup potraživanja
Uslovi kreditiranja:
U
 skladu sa Ugovorom.
   
 E - servisi
Fizička lica
više...

Halcom
Fizička i pravna lica više...  
Fizička i pravna lica
više...


Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
 Vizit karta

NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: + 387 51 245 502
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti