Dugoročni krediti
 Brzi meni
 Linkovi
 Dugoročni krediti za obrtna sredstva i ostale namjene iz kreditne linije EFSE


• Maksimalna visina kredita po jednom korisniku :
do 100 000 EUR-a, u protuvrijednosti KM
• naknada za obradu kredita: 1%

   
 E - servisi
Fizička lica
više...

Halcom
Fizička i pravna lica više...  
Fizička i pravna lica
više...


Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
 Vizit karta

NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: + 387 51 245 502
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti