Dugoročni krediti
 Brzi meni
 Linkovi
 FATCA informacije
FATCA (eng. Foreign Tax Compliance Act) je legislativa Sjedinjenih Američkih Država (SAD) koja je u primjeni od 01.07.2014.godine i čini je skup propisa koji trebaju osigurati primjenu Zakona o izvršenju poreznih obaveza koji se odnose na račune u inostranim finansijskim institucijama (izvan SAD).
Prihvatanjem FATCA propisa strane finansijske institucije izvan SAD preuzele su obavezu da poreskim vlastima SAD (IRS - eng. Internal Revenue Service) dostavljaju podatke o računima klijenata iz SAD-a, odnosno onih klijenata koji imaju potvrđen takav status.

Takav status imaju klijenti: 
  • koji imaju američko državljanstvo
  • koji imaju američki zeleni karton
  • koji su rođeni u SAD
  • koji imaju prijavljenu adresu u SAD
  • koji imaju broj telefona u SAD, prijavljen na ime klijenta
  • koji imaju trajni nalog kod Banke za prijenos sredstava na račun u SAD, i/ili
  • koji su punomoć/ovlaštenje po svom računu u Banci dali osobi koja ima prebivalište u SAD.
 
NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka preuzela je obavezu postupanja prema FATCA propisima i registrovani smo kod U.S. IRS sa statusom „limited financial institution".
 
Za sva pitanja i pojašnjenja komitenti se mogu obratiti najbližoj poslovnici NLB Razvojne banke.
 
 Namjenski i nenamjenski krediti sa 100% pokrićem u novcu

 

 E - servisi
Fizička lica
više...

Halcom
Fizička i pravna lica više...  
Fizička i pravna lica
više...


Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
 Vizit karta

NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: + 387 51 245 502
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti