Brzi meni
 Linkovi
 Elektronsko učitavanje platnih spiskova

Šta je elektronsko učitavanje spiskova plata ?

Usluga elektronskog učitavanja platnih spiskova je automatizovan način rada kojim se omogućava da se fajl sa platnim spiskom koji kreira korisnik elektronski učita u informacioni sistem banke koji potom generiše uplate na transakcione račune radnika prema spisku. Fajl sa platnim spikom formira korisnik na standardnom obrazcu koji mu šalje banka.

Sigurnost

Radi sigurnog prenosa fajla sa platnim spiskom putem javne mreže Interneta koristi se digitalno šifrovanje i potpisivanje e-maila. U tu svrhu banka korisniku obezbjeđuje digitalni certifikat nephodan za sigurnu upotrebu e-mail. Korisnik snosi odgovornost za čuvanje i pravilnu upotrebu digitalnog certifikata koji se koristi za svrhe digitalnog šifrovanja i potpisivanje e-maila.

Ko može postati korisnik servisa?

Svi klijenti banke - pravna lica, koja banci dostavljaju spiskove plata za svoje radnike, po popunjavanju pristupnih obrazaca i instalaciji potrebnih certifikata mogu da koriste servis elektronskog učitavanja spiskova plata. U tu svrhu zakonski zastupnik klijenta (direktor) dodjeljuje ovlaštenja svom radniku ili radnicima koji će koristiti ovaj servis.

Naknada

Klijent plaća banci naknadu za izradu digitalnog certifikata samo u slučaju da se koristi kvalifikovani digitalni certifikat koji je izdala neka druga agencija i koji je izdat samo za svrhu digitalnog šifriranja i potpisivanja e-mail sa platnim spiskovima. Ukoliko banka klijentu izdaje samopotpisani digitalni certifikat (koji izdaje. banka) klijent banci ne plaća naknadu.

   
 E - servisi
Fizička lica
više...

Halcom
Fizička i pravna lica više...  
Fizička i pravna lica
više...


Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
 Vizit karta

NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: + 387 51 245 502
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti