Privreda > Kratkoročni krediti
 Kratkoročni krediti
 Brzi meni
 Linkovi
 Kratkoročni krediti za privredu

• Krediti za finansiranje proizvodnih djelatnosti do 12 mjeseci
• Krediti za finansiranje uslužnih djelatnosti do 12 mjeseci
• Okvirni krediti do 12 mjeseci
• Revolving krediti za obrtna sredstva do 24 mjeseca (12+12)
• Kratkoročni nenamjenski krediti sa 100% pokrićem u novcu do 12 mjeseci
• Krediti za finansiranje ostalih namjena do 12 mjeseci

Uslovi kreditiranja:
• u skladu sa Ugovorom

   
 E - servisi
Fizička lica
više...

Halcom
Fizička i pravna lica više...  
Fizička i pravna lica
više...


Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
 Vizit karta

NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: + 387 51 245 502
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti