Privreda > Kratkoročni krediti
 Kratkoročni krediti
 Brzi meni
 Linkovi
 Kratkoročni krediti za privredu
  • Krediti za finansiranje proizvodnih, uslužnih i ostalih djelatnosti do 12 mjeseci
  • Okvirni krediti do 12 mjeseci
  • Revolving krediti do 36 mjeseci (12+12+12)
  • Nenamjenski krediti sa pokrićem u novcu (lombardni kredit) do 12 mjeseci
  • Overdraft krediti do 12 mjeseci
  • Krediti za finansiranje ostalih namjena do 12 mjeseci
  • Otkup potraživanja
 Uslovi kreditiranja:
U skladu sa Ugovorom
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti