Privreda > Kratkoročni krediti
  

Kreditna linija za mlade i visokoobrazovane starije od 35 godina
29037 pregleda :: Aktuelnosti
 
NLB Banka a.d. Banja Luka počela je sa odobravanjem kredita iz sredstava IRBa u okviru projekta Sociljanog programa stambenog zbrinjavanja.

Krediti iz ove linije su namijenjeni:
mladim pojedincima ili parovima do 35 godina, ili 
pojedincima ili parovima sa visokom stručnom spremom (oba partnera), bez obzira na godine starosti.
 
Krediti se odobravaju do iznosa od 100.000 KM isključivo licima koja:
  • Imaju mjesečna primanja domaćinstva u iznosu do 2.400 KM,
  • Rješavaju stambeno pitanje i kupovinu prve stambene jedinice veličine do 65m2 (izgradnja do 95m2),
  • Kupuju ili grade na teritoriji opštine ili grada prebivališta,
  • Nemaju drugu stambenu jedinicu u vlasništvu.
 
U zavisnosti od namjene, kredit se odobrava u iznosu:  
  • od 5.000 do 50.000 KM - za rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora – pod uslovom da površina stambenog objekta po članu domaćinstva nije veća od 20 m²;  
  • od 10.000 KM do 100.000 KM - za kupovinu i izgradnju prvog stambenog prostora u vlasništvu.
 
Za detaljnu ponudu prilagođenu Vašim potrebama možete pozvati na 0800 50 510 ili posjetiti najbližu poslovnicu Banke.