Privreda > Mjenjački poslovi
 Brzi meni
 Linkovi
 Mjenjački poslovi

NLB Banka a.d. Banja Luka svojim komitentima (pravna lica/preduzetnici) nudi mogućnost obavljanja mjenjačkih poslova.

Pod mjenjačkim poslovima se podrazumjevaju poslovi:

• otkup efektivnog stranog novca od domaćih i stranih fizičkih lica po važećoj dnevnoj kursnoj listi
• prodaja efektivnog stranog novca od domaćih i stranih fizičkih lica po važećoj dnevnoj kursnoj listi.

Pravno lice/preduzetnik može obavljati mjenjačke poslove ukoliko je registrovan kod nadležnog organa za obavljanje mjenjačkih poslova.
Banka sa komitentom, Ovlašćenim mjenjačem zaključuje Ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova kojim su regulisana međusobna prava i obaveze Banke i Ovlašćenog mjenjača.

Banka, Ovlašćenom mjenjaču, za obavljanje mjenjačkih poslova nudi BESPLATNO korištenje WEB aplikacije ABACUS® Exchange.

 

Pristup ABACUS® Exchange za ovlašćene mijenjače

Primarni link


Sekundarni link  INFORMATIVNI LIST: Postupak otvaranja mjenjačnice

 

   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost