Privreda > NLB Business kartice
  

Konkurs za posao - Blagajnik u ekspozituri Gradiška
21939 pregleda :: Aktuelnosti
 

Oglas za prijem radnika u radni odnos


Blagajnik

Filijala Banja Luka, ekspozitura Gradiška - 1 izvršilac – na određeno vrijeme do 1 godine, sa mogućnošću produženja ugovora.
2. Potrebna stručna sprema: VSS/VŠS/SSS – fakultet ekonomskog smjera / viša škola ekonomskog smjera / srednja škola ekonomskog smjera.
3. Potrebno radno iskustvo: 1 godina. U obzir dolaze i kandidati bez radnog iskustva.
4. Posebni uslovi: Poznavanje rada na računaru (Word i Excel) i engleskog jezika. Ljubaznost, komunikativnost, timski rad, analitičnost, pouzdanost, odgovornost.


Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.
Prijave na oglas dostavljaju se zaključno sa 18.01.2018. godine. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.


Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas” na adresu:

NLB Banka a.d. Banja Luka
Ul. Milana Tepića br. 4
BANJA LUKA