Stanovništvo > Krediti > Turistički krediti
 Krediti
 Brzi meni
 Linkovi
 Kratkoročni turistički krediti

TURISTIČKI KREDITI za finansiranje ljetovanja, zimovanja, putovanja i ostalo- putem turističih organizacija koje su klijenti Banke

Iznos: od 1.000,00 KM do 7.000,00 KM

Rok: 1 godina

Kamatna stopa: 6,50% godišnje

Efektivna kamatna stopa: od 9,71% godišnje

Način obračuna kamata: proporcionalan

Jednokratna provizija:
• 1,50% od iznosa kredita za klijente Banke, min 20 KM
• 2,00% od iznosa kredita za ostale, min 25 KM

Instrumetni obezbjeđenje kredita- opšte:
• jedan žirant i dvije mjenice

Instrumenti obezbjeđenje kredita - posebno :
• dvije bjanko mjenice,

Način otplate kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima.

Poseban uslov: kredit se plasira na račun turističke organizacije na osnovu priložene profakture.

Potrebna dokumenta:
• kopije ličnih karata za tražioca kredita i žiranta
• radi utvrđivanja tačne adrese tražioca kredita i žiranta, kao identifikacioni dokument može poslužiti: kopija računa za fiksni telefon ili struju za protekli mjesec ili potvrda o stalnom mjestu boravka
• lica zaposlena u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom - potvrda o stalnom zaposlenju; platne liste o visini mjesečnih primanja za poslednja tri mjeseca,
• lica zaposlena u privatnim preduzećima i samostalnim radnjama: potvrde o zaposlenju, tri zadnje rekapitulacije plaćenih poreza i doprinosa sa spiskom radnika ovjerene u banci u kojoj se desila uplata,
• profaktura turističke organizacije.Za detaljnije informacije obratite su u najbližu poslovnicu NLB RAZVOJNE BANKE u Vašem gradu.

 

   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost

  Post Comment

In this section, you can post a comment.

Post Comment   Odustani

 Aktuelnosti

  Post Comment

In this section, you can post a comment.

Post Comment   Odustani