Stanovništvo > Krediti > Stambeni kredit
 Krediti
 Brzi meni
 Linkovi
 Stambeni krediti
Iznos:

Iznos kredita koji Banka odobrava zavisi od kreditne sposobnosti korisnika kredita.

Rok: do 25 godina
Kamatna stopa: 

Fiksna kamatna stopa
za kredite do 5 godina  - 3,45% godišnje
za kredite do 10 godina - 4,50% godišnje

Varijabilna kamatna stopa

za kredite do 10 godina

3,95% godišnje, fiksno prvih 5 godina
3,95% godišnje + 12M EURIBOR nakon prvih 5 godina


za kredite do 15 godina

4,20% godišnje, fiksno prvih 5 godina
4,20% godišnje + 12M EURIBOR nakon prvih 5 godina


za kredite do 25 godina

4,50% godišnje, fiksno prvih 5 godina
4,50% godišnje + 12M EURIBOR nakon prvih 5 godina
 

Efektivna kamatna stopa: Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.

Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 100.000 KM, sa rokom otplate od 25 godina, za kupovinu stana, po nominalnoj kamatnoj stopi od koja za prvih 10 godina iznosi fiksno 4,90% godišnje, a nakon isteka tog perioda iznosi 12 M Euribor + 4,90% godišnje i koji bi bio obezbijeđen sa dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, i hipotekom na stan koji se kupuje, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 5,13% godišnje, a mjesečni anuitet 578,78 KM.
Naknada za obradu zahtjeva:

0,50% od iznosa kredita, min 50 KM, jednokratno - za klijente Banke

0,75% od iznosa kredita, min 50 KM, jednokratno - za korisnike koji nisu klijenti Banke

Instrumenti obezbjeđenja kredita: 

Ukoliko se kreditira 80% vrijednosti nekretnine: mjenice, administrativna zabrana i hipoteka na nekretninu koja je predmet kupovine.

ukoliko se kreditira 100% vrijednosti nekretnine: jemac, mjenice, administrativna zabrana i hipoteka na nekretninu koja je predmet kupovine.

Banka zadržava pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

   
   
 Kreditni kalkulator
Opcija 1 : Unesite iznos kredita da bi izračunali vrijednost mjesečne rate
Opcija 2 : Unesite iznos mjesečne rate da bi izračunali približnu vrijednost kredita
Iznos kredita: KM
Iznos mjesečne rate: KM
Kamatna stopa:   %  
Tip kamatne stope:
Način obračuna kamate:
Period otplate:  
    
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Aktuelnosti

NLB Paket Dobrodošlice
15120 pregleda :: Aktuelnosti
 
Namijenjen svim novim klijentima NLB Razvojne banke kao i onim koji već imaju račun u Banci, a žele ga dopuniti novim pogodnostima.
Odaberite paket dobrodošlice u skladu sa vašim potrebama i životnim stilom.

Vrste paketa:

- Studentski paket
- Osnovni paket
- Paket za klijente ličnog bankarstva
- Paket za penzionere

Pogodnosti:

- Besplatno korištenje SMS usluge za prva tri mjeseca
- Besplatno korištenje Web info usluge za prva tri mjeseca
- Mogućnost korištenja više bankarskih proizvoda i usluga u jednom paketu
- Jednostavna procedura – jedan zahtjev za više proizvoda i usluga
- Ušteda vremena
- Stručna pomoć prilikom izbora paketa ...više