Stanovništvo > Krediti > Krediti za kupovinu vozila
 Krediti
 Brzi meni
 Krediti za kupovinu vozila
Iznos:

Kredit se odobrava na iznos fakturne vrijednosti vozila.

Rok: do 7 godina
Kamatna stopa:

do 1 godine - 4,60% godišnje - fiksna stopa
od 1 do 3 godine - 6,10% godišnje - fiksna stopa
od 3 do 7 godina - 6,40% godišnje - fiksna stopa

Efektivna kamatna stopa: Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.

Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 20.000 KM, sa rokom otplate od 7 godina, po nominalnoj kamatnoj stopi od 6,40% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 7,11% godišnje, a mjesečni anuitet 296,02 KM.
Naknada za obradu zahtjeva:

1,50% od iznosa kredita, min 50 KM, jednokratno

Instrumenti obezbjeđenja kredita: 

Vrsta obezbjeđenja zavisi od iznosa kredita i kreditne sposobnosti.


Za detaljnije informacije pogledajte informativni list kredita:
 Uslovi za odobravanje kredita za kupovinu vozila
     
 Kreditni kalkulator
Opcija 1 : Unesite iznos kredita da bi izračunali vrijednost mjesečne rate
Opcija 2 : Unesite iznos mjesečne rate da bi izračunali približnu vrijednost kredita
Iznos kredita: KM
Iznos mjesečne rate: KM
Kamatna stopa:   %  
Tip kamatne stope:
Način obračuna kamate:
Period otplate:  
    
   
 Saopštenja za javnost
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Aktuelnosti