Stanovništvo > Krediti > Kredit po tekućem računu
 Krediti
 Brzi meni
 Linkovi
 Kredit po tekućem računu građana

Iznos:
• Do dvije plate za budžetske i ostale korisnike,
• Do pet plata za klijente Banke kojima je poslodavac garant
• Do dvije penzije za domaće penzionere

Maksimalan iznos kredita po tekućem računu iznosi 7.000 KM

Kamatna stopa: 12,70% godišnje

Način obračuna kamate: proporcionalan

Rok: 12 mjeseci
Radnicima zaposlenim u samostalnim radnjama i penzionerima, kredit se odobrava bez mogućnosti automatskog produženja roka otplate.

Jednokratna provizija
• na rok prekoračenja od 6 mjeseci - 5 KM
• na rok prekoračenja od 12 mjeseci - 10 KM

Obezbjeđenje:
• mjenica i administrativna zabrana,
• mjenica, administrativna zabrana i garancija preduzeća za korisnike kojima je poslodavac garant,
• za penzionere: mjenica,
• ostala obezbjeđenja: prema procjeni Kredinog odbora


Uslov za revolving prekoračenja po tekućem računu građana:
• redovna uplata plate na tekući račun u protekla 3 mjeseca,
• na datum isteka roka odobrenja kredita, dozvoljeno negativno stanje u visini 50% odobrenog limita,
• novi limit prema inicijalnom ugovoru,
• rok otplate kredita se može dva puta automatski prolongirati


Poseban uslov:
• Tražilac kredita mora imati redovna primanja na tekući račun u Banci minimalno 3 mjeseca (6 mjeseci za zaposlene u samostalnim radnjama) i izmirene dospjele obaveze prema Banci.Za detaljnije informacije obratite su u najbližu poslovnicu NLB RAZVOJNE BANKE u Vašem gradu.
 

   
 E - servisi
Fizička lica
više...

Halcom
Fizička i pravna lica više...  
Fizička i pravna lica
više...


Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
 Vizit karta

NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: + 387 51 245 502
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost