Stanovništvo > Krediti > Kredit po tekućem računu
 Krediti
 Brzi meni
 Linkovi
 Kredit po transakcionom računu
Iznos: do visine tri plate
do visine dvije penzije
do visine pet plata za komitente Banke kojima je poslodavac garant
Maksimalan iznos kredita: do 7000 KM
Rok: Kredit se koristi na rok od 12 mjeseci uz mogućnost automatskog produženja na isti rok.
Kamatna stopa:

9,80% godišnje, fiksna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa: Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste, a izračunava se uz pretpostavku da će kredit biti odobren na period od godinu dana i otplaćen u dvanaest jednakih mjesečnih rata. 

Ukoliko bi Banka odobrila kredit u iznosu od 5.000,00 KM, sa rokom otplate od 12 mjeseci/a, po nominalnoj kamatnoj stopi od 9,80% godišnje, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 11,06% godišnje, a mjesečni anuitet 439,11 KM.
Naknada za obradu zahtjeva:

10 KM, jednokratno

Dodatne prednosti: Odobreni Kredit se može koristiti za plaćanje na rate upotrebom debitne kartice i u slučaju da je ugovoren Kredit sa automatskim produženjem roka otplate. Prodajna mjesta kod kojih je moguće izvršiti plaćanje na rate su posebno označena.

Za detaljnije informacije pogledajte informativni list kredita:
 Uslovi za odobravanje kredita po transakcionom računu

   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost