Krediti
 Brzi meni
 Linkovi
 Kredit obezbijeđen depozitom
Iznos:

Banka odobrava kredit do visine namjenski oročenog depozita.

Rok: Rok otplate kredita zavisi od namjene kredita.
Kamatna stopa:

Korisnik kredita može izabrati jednu od dvije varijante i to:

  • 2,50% godišne, fiksno – bez obračuna kamate na namjenski depozit ili
  • Kamatne stope na kredite i depozite iz redovne ponude (min. razlika između aktivne i pasivne kamatne stope iznosi 2,50%).
Naknada za obradu zahtjeva:

0,50% od iznosa kredita, min. 35,00 KM jednokratno.

Instrumenti obezbjeđenja kredita: 

Za obezbjeđenje uredne otplate kredita služe mjenice potpisane od strane korisnika kredita i namjenski depozit u visini odobrenog kredita na period kredita, izdvojen na poseban račun u Banci.

   

Za detaljnije informacije pogledajte informativni list kredita:
 Uslovi za odobravanje kredita obezbjeđenog nenamjenskim depozitom ( 100%)

   
 Kreditni kalkulator
Opcija 1 : Unesite iznos kredita da bi izračunali vrijednost mjesečne rate
Opcija 2 : Unesite iznos mjesečne rate da bi izračunali približnu vrijednost kredita
Iznos kredita: KM
Iznos mjesečne rate: KM
Kamatna stopa:   %  
Tip kamatne stope:
Način obračuna kamate:
Period otplate:  
    
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: + 387 51 245 502
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti