Stanovništvo > Krediti > Stambeni kredit
 Krediti
 Brzi meni
 Linkovi
 Stambeni krediti
Iznos:

Iznos kredita koji Banka odobrava zavisi od kreditne sposobnosti korisnika kredita.

Rok: do 25 godina
Kamatna stopa: 


Za kredite do 10 godina: 4,90% godišnje - fiksno

Za kredite preko 10 godina:  za prvih 10 godina 4,90% fiksna stopa, a nakon toga 12 M Euribor + 4,90% godišnje, promjenljiva stopa.

Minimalna ukupna kamatna stopa ne može biti niža od 4,90% godišnje.
 

Naknada za obradu zahtjeva:

0,50% od iznosa kredita, min 50,00 KM, jednokratno-za klijente Banke;

0,75% od iznosa kredita, min 50 KM, jednokratno - za ostale.

Instrumenti obezbjeđenja kredita: 

Ukoliko se kreditira 80% vrijednosti nekretnine: dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita, administrativna zabrana i hipoteka na nepokretnu imovinu.

Ukoliko se kreditira 100% vrijednosti nekretnine: jedan jemac, dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, administrativne zabrane i hipoteka na nepokretnu imovinu.

Banka zadržava pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

  Navedeni uslovi vrijede za kupovinu stanova od građevinskih preduzeća sa kojima Banka ima potpisan ugovor o poslovnoj saradnji. 


Za detaljnije informacije posjetite poslovnicu NLB Banke ili pogledajte informativni list kredita:
 Uslovi za odobravanje stambenog kredita

   
 Kreditni kalkulator
Opcija 1 : Unesite iznos kredita da bi izračunali vrijednost mjesečne rate
Opcija 2 : Unesite iznos mjesečne rate da bi izračunali približnu vrijednost kredita
Iznos kredita: KM
Iznos mjesečne rate: KM
Kamatna stopa:   %  
Tip kamatne stope:
Način obračuna kamate:
Period otplate:  
    
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Aktuelnosti