Stanovništvo > Krediti > Stambeni kredit
 Krediti
 Brzi meni
 Linkovi
 Stambeni krediti
Iznos:

Iznos kredita koji Banka odobrava zavisi od kreditne sposobnosti korisnika kredita.

Rok: do 20 godina
Kamatna stopa: 


Po posebnim uslovima:
Za kredite do 10 godina: 5,50% godišnje - fiksno

Za kredite preko 10 godina: 12 M Euribor + 5,30% godišnje – promjenljiva.
Minimalna ukupna kamatna stopa ne može biti niža od 5,30% godišnje.
 

Po posebnim uslovima:
Za kredite do 10 godina: 5,90% godišnje - fiksno

Za kredite od 10 do 25 godina: 12 M Euribor + 5,50% godišnje – promjenljiva.
Minimalna ukupna kamatna stopa ne može biti niža od 5,50% godišnje.

Naknada za obradu zahtjeva:

0,80% od iznosa kredita, minimalno 35 KM, jednokratno

Instrumenti obezbjeđenja kredita: 

Ukoliko se kreditira 80% vrijednosti nekretnine: sudužnik (bračni drug), dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita, dvije bjanko mjenice potpisane od strane sudužnika i hipoteka na nepokretnu imovinu.

Ukoliko se kreditira 100% vrijednosti nekretnine: sudužnik (bračni drug), jedan jemac, dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, dvije bjanko mjenice potpisane od strane sudužnika i hipoteka na nepokretnu imovinu.

Banka zadržava pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

  Navedeni uslovi vrijede za kupovinu stanova od građevinskih preduzeća sa kojima Banka ima potpisan ugovor o poslovnoj saradnji. 


Za detaljnije informacije posjetite poslovnicu NLB Razvojne banke ili pogledajte informativni list kredita:
 Uslovi za odobravanje stambenog kredita

   
 Kreditni kalkulator
Opcija 1 : Unesite iznos kredita da bi izračunali vrijednost mjesečne rate
Opcija 2 : Unesite iznos mjesečne rate da bi izračunali približnu vrijednost kredita
Iznos kredita: KM
Iznos mjesečne rate: KM
Kamatna stopa:   %  
Tip kamatne stope:
Način obračuna kamate:
Period otplate:  
    
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Saopštenja za javnost
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: + 387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22

 Aktuelnosti