Stanovništvo > Krediti > Stambeni kredit
 Krediti
 Brzi meni
 Linkovi
 Stambeni krediti
Iznos:

Iznos kredita koji Banka odobrava zavisi od kreditne sposobnosti korisnika kredita.

Rok: do 20 godina
Kamatna stopa:

Za kredite do 10 godina: 5,00% godišnje - fiksno

Za kredite preko 10 godina: 12 M Euribor + 5,10% godišnje – promjenljiva.
Minimalna ukupna kamatna stopa ne može biti niža od 5,10% godišnje.

Naknada za obradu zahtjeva:

1,50% od iznosa kredita, min 35 KM, jednokratno

Instrumenti obezbjeđenja kredita: 

Administrativna zabrana, sudužništvo bračnog druga, mjenice, jemci i hipoteka na nepokretnu imovinu. Vrsta obezbjeđenja zavisi od iznosa kredita i kreditne sposobnosti.

Način otplate kredita: U mjesečnim anuitetima

Za detaljnije informacije pogledajte informativni list kredita:
 Uslovi za odobravanje stambenog kredita

   
 Kreditni kalkulator
Opcija 1 : Unesite iznos kredita da bi izračunali vrijednost mjesečne rate
Opcija 2 : Unesite iznos mjesečne rate da bi izračunali približnu vrijednost kredita
Iznos kredita: KM
Iznos mjesečne rate: KM
Kamatna stopa:   %  
Tip kamatne stope:
Način obračuna kamate:
Period otplate:  
    
   
 E - servisi
Fizička lica
više...

Halcom
Fizička i pravna lica više...  
Fizička i pravna lica
više...


Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
 Saopštenja za javnost
 Vizit karta

NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: + 387 51 245 502
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
SWIFT: RAZBBA22


 Aktuelnosti