Stanovništvo > Krediti > Za finansiranje poljoprivrede
 Krediti
 Brzi meni
 Linkovi
 Kratkoročni krediti za finansiranje poljoprivrede
Iznos: 1.000 - 40.000 KM
Rok: do 7 godina
Kamatna stopa:

do 1 godine - 4,70% godišnje, fiksna stopa
od 1 do 3 godine - 6,50% godišnje, fiksna stopa
od 3 do 7 godina - 7,00% godišnje, fiksna stopa

Naknada za obradu zahtjeva:

Za komitente Banke - 1,50% od iznosa kredita, min 50 KM, jednokratno
Za ostale - 2,00% od iznosa kredita, min 50KM, jednokratno

Instrumenti obezbjeđenja kredita:  Vrsta obezbjeđenja zavisi od iznosa kredita i kreditne sposobnosti.
   

Za detaljnije informacije pogledajte informativni list kredita:
 Uslovi za odobravanje poljoprivrednog kredita

   
 Kreditni kalkulator
Opcija 1 : Unesite iznos kredita da bi izračunali vrijednost mjesečne rate
Opcija 2 : Unesite iznos mjesečne rate da bi izračunali približnu vrijednost kredita
Iznos kredita: KM
Iznos mjesečne rate: KM
Kamatna stopa:   %  
Tip kamatne stope:
Način obračuna kamate:
Period otplate:  
    
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost