Brzi meni
 Linkovi
 Krediti za kupovinu robe široke potrošnje od preduzeća koja su klijenti banke

Iznos kredita: od 1.000 KM do 10.000 KM

Rok otplate: do 1 godine

Kamatna stopa: 6,40% godišnje

Efektivna kamatna stopa: od 12,00% godišnje

Način obračuna kamate: proporcionalan

Naknada za obradu zahtjeva:
• 1,50% od iznosa odobrenog kredita za klijente Banke, min 20 KM
• 2,00% od iznosa odobrenog kredita za ostale, min 25 KM


Instrumetni obezbjeđenje kredita- opšte:
• do 7.000 KM jedan žirant i dvije mjenice,
• preko 7.000 KM dva žiranta i dvije mjenice

Instrumenti obezbjeđenje kredita - posebno :
• do 7.000 KM dvije bjanko mjenice,
• preko 7.000 KM jedan žirant i dvije mjenice.

Način otplate: u jednakim mjesečnim anuitetima


Za detaljnije informacije obratite su u najbližu poslovnicu NLB RAZVOJNE BANKE u Vašem gradu.
 

   
 E - servisi
Fizička lica
više...

Halcom
Fizička i pravna lica više...  
Fizička i pravna lica
više...


Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
 Vizit karta

NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: + 387 51 245 502
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti