Stanovništvo > Krediti > Za penzionere
 Krediti
 Brzi meni
 Linkovi
 Krediti za penzionere
Iznos:

do 5.000 KM

Rok: do 3 godine
Kamatna stopa:

do 1 godine - 4,70% godišnje, fiksna stopa
od 1 do 3 godine - 7,00% godišnje, fiksna stopa

Naknada za obradu zahtjeva:

1,50% od iznosa kredita, min 35 KM, jednokratno

Iinstrumenti obezbjeđenja kredita: 

Vrsta obezbjeđenja zavisi od iznosa kredita i kreditne sposobnosti.

Za detaljnije informacije pogledajte informativni list kredita:
 Uslovi za odobravanje kredita za penzionere

   
 Kreditni kalkulator
Opcija 1 : Unesite iznos kredita da bi izračunali vrijednost mjesečne rate
Opcija 2 : Unesite iznos mjesečne rate da bi izračunali približnu vrijednost kredita
Iznos kredita: KM
Iznos mjesečne rate: KM
Kamatna stopa:   %  
Tip kamatne stope:
Način obračuna kamate:
Period otplate:  
    
   
 E - servisi
Fizička lica
više...

Halcom
Fizička i pravna lica više...  
Fizička i pravna lica
više...


Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
 Vizit karta

NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: + 387 51 245 502
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti