Brzi meni
 Linkovi
 NLB Klik - Elektronsko bankarstvo za fizička lica

Šta je elektronsko bankarstvo za fizička lica

Ovaj vid elektronskog bankarstva putem WEB-E Bank omogućuje da korisnik sa bilo kojeg mjesta, gdje ima pristup internetu, u bilo koje vrijeme – 24 časa dnevno, bez čekanja u redovima ostvari uvid u stanje i promet preko svog računa, kao i izvrši plaćanje svojih obaveza.

Pristup i upotreba WEB-E Bank

Ovoj vid elektronskog bankarstva namijenjen je fičkim licima koja imaju otvoren račun u banci. Prijava na WEB E-Bank je omogućena putem korisničkog imena i lozinke i moguće je ostvariti sa bilo kojeg mjesta gdje korisnik ima pristup internetu. Korisniku je omogućeno da 24 časa dnevno može da dobije stanje i promet po svom računu, kao i da izvrši plaćanje svojih obaveza sa tekućim ili datumom valute unaprijed.

Ko može postati korisnik ove usluge?

Svi klijenti banke – fizička lica koji imaju otvoren KM račun u banci mogu po popunjavanju pristupnih obrazaca postati korisnici ovog servisa i uz priloženu kopiju ličnog dokumenta. Po popuni potrebnih obrazaca banka korisniku dostavlja korisničko ime i lozinku. Korisničko ime se šalje putem e-mail, a lozinka se uručuje korisniku lično u zatvorenoj koverti. Prijem korisničkog imena i lozinke korisnik pismeno potvrđuje.

Vrste usluga

NLB Klik elektronsko bankarstvo korisnicima omogućuje da u svakom trenutku dobiju brz, pouzdan i siguran (zaštićen od zloupotrebe od strane trećih lica) uvid u stanje i promete na svom KM računu.
Korisniku je omogućeno da kroz arhivu prati sve promjene na svom računu do tri mjeseca unazad od momenta uključenja u NLB Klik.
Plaćanje se vrši na unaprijed registrovane račune korisnika uplata u banci. Ova predregistracija korisnika uplata predstavlja dodatnu zaštitu od zloupotrebe elektronskog bankarstva od strane trećih lica.
Korisnik može putem pisanih poruka da od banke dobije potrebne informacije vezane za upotrebu NLB Klik. Banka korisnika kroz obavještenja informiše o raznim bitnim činjenicima koje su potrebne za nesmetan rad NLB Klik.
Korisnik NLB Klik može da na internet stranici dobije ovjeren primjerak naloga za plaćanje kada nalog bude izvršen od strane banke.

Naknade

Za korišćenje NLB Klika korisnik Banci mjesečno plaća naknadu od 2 KM.
Naloge za plaćanje koje je korisnik Banci ispostavio putem elektronske banke, banka naplaćuje naknadu koja je niža za 20% od redovne naknade koja je utvrđena važećom Odlukom o tarifama Banke. 


 Posebni uslovi za izdavanje i koriscenje EIP za fizicka lica

 Prijava:

   
 Dokumenti za NLB Klik elektronsko bankarstvo
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost