Brzi meni
 NLB e-Click - Uputstvo za podešavanje

Uputstvo za inicijalno podešavanje računara za pristup NLB e-Click elektronskom bankarstvu.

 1. Ukoliko na Vašem računaru nije instaliran program Java, kliknite na link i pratite sljedeće uputstvo.
  www.java.com/en/download/
 2. Kliknite na dugme Agree and Start Free Download. [slika 1]
 3. Kliknite na dugme Save File. [slika 2]
 4. Pokrenite instalaciju klikom na fajl koji ste preuzeli. [slika 3]
 5. Kliknite na dugme Run. [slika 4] .
 6. Kliknite na dugme Install. [slika 5]
 7. Nakon toga počinje priprema instalacije programa Java. [slika 6] i [slika 7]
 8. Nakon uspješno završene instalacije kliknite na dugme Close. [slika 8]
 9. Da bi ste se prijavili na e-Click uđite na sljedeći link:
  http://www.nlbrazvojnabanka.com/NLBeClick.aspx
 10. Pri ulasku na portal dobićete poruku kao što je prikazano na slici. [slika 9]
  Izaberite opciju Do not show this... i pritisnite dugme Run.
 11. Pritisnite dugme Allow. [slika 10]
 12. Opciju Block Plugin [slika 11] promjenite u Allow and Remember. [slika 12]
 13. Vaš e-Click je spreman za korišćenje.

Uputstvo je urađeno na primjeru browsera Firefox i operativnog sistema Windows 7. Sličan postupak se može koristiti za druge programe i verzije operativnog sistema.

     
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Aktuelnosti
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22