Brzi meni
 Linkovi
 NLB platne kartice
U cilju smanjenja rizika od zloupotreba platnih kartica, Banka je uvela zaštitu od neovlašćenog korišćenja svih kartica u određenim zemljama. Zaštita se odnosi na sve platne kartice Banke i korišćenje na bankomatima ili POS terminalima trgovaca (ne uključuje plaćanje putem Interneta). Zemlje u kojima je onemogućeno korišćenje platnih kartica se mogu mijenjati, u zavisnosti od stepena rizika.

Na koje zemlje se primjenjuje organičenje korišćenje kartica?

Zemlje u kojima je dozvoljeno korišćenje Kartice bez ograničenja:
 • Zemlje evropskog kontinenta
 • Ruska federacija
 • Turska 
 • SAD
 • Kanada
 • Australija
Zemlje za koju je potrebno podnijeti Zahtjev za aktiviranje korišćenja platne kartice:
 • Bugarska
 • Meksiko
 • Zemlje srednjeg i južnog američkog kontineta
 • Zemlje afričkog kontinenta
 • Zemlje azijskog kontinenta
 • Zemlje Okeanije

Kako omogućiti korišćenje platne kartice u zemljama za koje se primjenjuje zaštita?


Zahtjev za odobrenje korišćenja platnih kartica u zemljama koje se nalaze na listi izuzetaka možete:
 • predati u poslovnici, ili
 • poslati potpisan Zahtjev e-mailom u Kontakt centar Banke uz skeniran lični dokument (pasoš ili lična karta)
U Zahtjevu je potrebno navesti vremenski period za korišćenje kartice u navedenim zemljama. 
 
 
 

 Zahtjev za aktiviranje korišćenja platne kartice možete ispuniti i predati u najbližoj poslovnici Banke.
 
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Aktuelnosti
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22