NLB platne kartice
 Brzi meni
 Linkovi
 Visa Business Electron kartica
Visa Business Electron kartica je međunarodna debitna kartica namijenjena pravnim licima, koja se može koristiti kao instrument plaćanja u zemlji i inostranstvu. Visa Business Electron kartica omogućava jednostavniji način bezgotovinskog plaćanja na svim prodajnim mjestima i podizanje gotovine na bankomatima na kojima je istaknut znak VISA.

Za vlasnike poslovnih kartica pogodnost je što su pouzdana alternativa za gotovinska plaćanja svih troškova službenih putovanja i reprezentacije, i ujedno pružaju sigurnost. Poslovne kartice se mogu koristiti u brojnim trgovinama, restoranima, hotelima, avio kompanijama, rent-a-car agencijama, na benzinskim pumpama, te drugim mjestima širom svijeta.

Visa Business Electron kartica je namijenjena poslovnim ljudima koji često putuju, kako u zemlji tako i u inostranstvu i kojima je novac dostupan u svakom momentu na bilo kom mjestu u svijetu.

Za klijente koji putuju izvan granica Bosne i Hercegovine važno je da ne moraju mijenjati valutu u zemlji gdje putuju, već sa ovom karticom mogu vršiti plaćanje i podizanje gotovine u valuti zemlje u kojoj se nalaze.

Korisnik je obavezan da gubitak/krađu kartice odmah prijavi Banci
• na broj telefona +387 51 242 171 (ili u svojoj matičnoj filijali) u radnom vremenu Banke.
U ostalim slučajevima, gubitak/krađu kartice odmah prijaviti Centru za autorizaciju
• na broj telefona + 381 11 207 11 25, koji je dostupan 24 sata dnevno.

Zahtjev za dobijanje platnih kartica možete dobiti na našim šalterima.
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost