NLB platne kartice
 Brzi meni
 Linkovi
 Visa Classic Charge
Visa Classic charge kartica - (kartica sa odloženim plaćanjem) je bezgotovinsko sredstvo plaćanja kreditnog tipa, koja se koristi za plaćanje roba i usluga ili podizanje gotovine do visine odobrenog limita, uz mogućnost odloženog plaćanja, bez obračuna kamate.

Prednost kartice je beskamatno kreditiranje klijenta od strane banke do 55 dana. Klijenti NLB Banke su u prednosti jer mogu da dobiju set kartica Visa/MasterCard sa odloženim plaćanjem na isti kreditni račun.

Za charge karticu se odobrava kreditni limit koji predstavlja finansijski okvir za korištenje ovog tipa kartice.
Koristi se za plaćanje roba i usluga, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i isplatnim mjestima označenim za njeno prihvatanje u zemlji i inostranstvu.

Detaljnije informacije o uslovima za odobravanje Visa Classic možete dobiti u bilo kojoj poslovnici NLB Banke.

Korisnik je obavezan da gubitak/krađu kartice odmah prijavi Banci
 • na broj telefona +387 51 248 588 (ili u svojoj matičnoj filijali) u radnom vremenu Banke.
U ostalim slučajevima, gubitak/krađu kartice odmah prijaviti Centru za autorizaciju
 • na broj telefona + 381 11 207 11 25, koji je dostupan 24 sata dnevno.

Zahtjev za dobijanje platnih kartica možete dobiti na našim šalterima.
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost