NLB platne kartice
 Brzi meni
 Linkovi
 Visa Classic Revolving kartica
Visa Classic Revolving kartica  - kartica sa plaćanjem u ratama je bezgotovinsko sredstvo plaćanja kreditnog tipa, koja se koristi za plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine do visine odobrenog limita, uz mogućnost plaćanja u ratama.
Korištenje revolving kartice omogućava korisniku kartice da iznos potrošen u toku mjeseca ne otplaćuje odmah, već u mjesečnim ratama. Minimalni mjesečni iznos za uplatu iznosi 5% plus pripadajući troškovi za taj mjesec. Klijent može da uplati veći iznos od minimalne uplate, čime povećava iznos raspoloživog limita, odnosno revolvira kredit.

Klijenti NLB Razvojne banke mogu da dobiju set revolving kartica Visa/MasterCard na isti kreditni račun.

Iznos limita po kartici se određuje u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta.

Detaljnije informacije o uslovima za revolving karticu možete dobiti u bilo kojoj poslovnici NLB Razvojne banke.
 
Korisnik je obavezan da gubitak/krađu kartice odmah prijavi Banci
 • na broj telefona +387 51 242 171 (ili u svojoj matičnoj filijali) u radnom vremenu Banke.
U ostalim slučajevima, gubitak/krađu kartice odmah prijaviti Centru za autorizaciju
 • na broj telefona + 381 11 207 11 25, koji je dostupan 24 sata dnevno.
Zahtjev za dobijanje platnih kartica možete dobiti na našim šalterima.
   
 E - servisi
Fizička lica
više...

Halcom
Fizička i pravna lica više...  
Fizička i pravna lica
više...


Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
 Vizit karta

NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: + 387 51 245 502
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost