NLB platne kartice
 Brzi meni
 Linkovi
 Visa Gold kartica
NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka svoje poslovanje prilagođava zahtjevima tržišta, tako smo u našu ponudu uvrstili i Visa Gold karticu, namijenjenu VIP klijentima, koja pruža prestiž i niz pogodnosti svojim korisnicima.

Visa Gold je kreditna kartica sa odloženim plaćanjem namijenjena pojedincima koji žele više od klasične platne kartice i čiji stil života zahtijeva fleksibilnost pri plaćanju, kombinovanu sa dodatnim prednostima.
Riječ je o bankarskoj kartici koja omogućava Global Customer Assistance Service (GCAS), odnosno obezbjeđuje prijavu izgubljene ili ukradene kartice, hitnu zamjenu kartice i hitnu isplatu gotovine u slučaju gubitka ili krađe kartice.

Korisnik je obavezan da gubitak/krađu kartice odmah prijavi Banci
• na broj telefona +387 51 242 171 (ili u svojoj matičnoj filijali) u radnom vremenu Banke.
U ostalim slučajevima, gubitak/krađu kartice odmah prijaviti Centru za autorizaciju
• na broj telefona + 381 11 207 11 25, koji je dostupan 24 sata dnevno.
   
 E - servisi
Fizička lica
više...

Halcom
Fizička i pravna lica više...  
Fizička i pravna lica
više...


Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
 Vizit karta

NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: + 387 51 245 502
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost