NLB platne kartice
 Brzi meni
 Linkovi
 Visa Gold kartica
Visa Gold je kreditna kartica sa odloženim plaćanjem namijenjena pojedincima koji žele više od klasične platne kartice i čiji stil života zahtijeva fleksibilnost pri plaćanju, kombinovanu sa dodatnim prednostima.
Riječ je o bankarskoj kartici koja omogućava Global Customer Assistance Service (GCAS), odnosno obezbjeđuje prijavu izgubljene ili ukradene kartice, hitnu zamjenu kartice i hitnu isplatu gotovine u slučaju gubitka ili krađe kartice.

Korisnik je obavezan da gubitak/krađu kartice odmah prijavi Banci
• na broj telefona +387 51 248 588 (ili u svojoj matičnoj filijali) u radnom vremenu Banke.
U ostalim slučajevima, gubitak/krađu kartice odmah prijaviti Centru za autorizaciju
• na broj telefona + 381 11 207 11 25, koji je dostupan 24 sata dnevno.
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost