NLB platne kartice
 Brzi meni
 Linkovi
 Visa Electron
Kartica Visa Electron je međunarodna debitna kartica koju Banka izdaje na transakcioni/žiro račun, vlasniku računa (osnovna kartica) ili licu koje on ovlasti (dodatna kartica). Koristi se za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu do iznosa sredstava na računu. Svaka transakcija učinjena karticom podrazumijeva automatsko smanjenje raspoloživog iznosa sredstava na računu.

Klijenti NLB Banke su u prednosti jer mogu da dobiju set kartica Visa Electron/ Maestro na isti račun, bez dodatnih troškova po korisnika, prilikom čega korisnik izbjegava rizik u situacijama kada trgovac prihvata samo jedan brend.
Prilikom podizanja gotovine na svim bankomatima članica NLB Grupe korisnicima Visa Electron se ne naplaćuje provizija za podizanje gotovine.
 
Jednostavno korištenje kartice prilikom kupovine roba i usluga na prodajnim mjestima u zemlji i inostranstvu, brzo i lako podizanje gotovine na bilo kojem bankomatu 24 časa dnevno, sigurnost, eliminisanje potrebe za većom količinom gotovine, sve su to prednosti debitnih kartica NLB Banke.

Korisnik je obavezan da gubitak/krađu kartice odmah prijavi Banci
 • na broj telefona +387 51 248 588 (ili u svojoj matičnoj filijali) u radnom vremenu Banke.
U ostalim slučajevima, gubitak/krađu kartice odmah prijaviti Centru za autorizaciju
 • na broj telefona + 381 11 207 11 25, koji je dostupan 24 sata dnevno.

Zahtjev za dobijanje platnih kartica možete dobiti na našim šalterima. 
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost